«Den som vil forstå vår tid, trenger ikke lese norske samtidsromaner» og «Jeg kan vanskelig tenke meg en mindre treffende samfunsdiagnose». I et innlegg i Morgenbladet kommer sosiologen Gunnar Aakvaag med krass kritikk av den nyere norske samtidslitteraturen.