Tittelen på Nina Wähäas roman, Testamente, spiller i første omgang på overtakelse av eiendom. Noen kommer til å dø, og da vil testamentet tale til de levende fra den andre siden. Men på boka handler også om alt vi etterlater oss i form av fortellinger.