Trondenes Middelaldergård er et rekonstruert gårdsanlegg fra rundt 1200. Sør-Troms museum garanterer at den er basert på Trondenes historie slik den er kjent gjennom arkeologiske utgravninger og skriftlige kilder.