At du kan stemme på menighetsråd og kommunestyre samtidig, vil biskop Halvor Nordhaug ha slutt på. Kirkemøtet velger antakelig å se bort fra bjørgvinbiskopens innvendinger. De får i så fall Kari Henriksens sterke støtte.