Kultur

At du kan stemme på menighetsråd og kommunestyre samtidig, vil biskop Halvor Nordhaug ha slutt på. Kirkemøtet velger antakelig å se bort fra bjørgvinbiskopens innvendinger. De får i så fall Kari Henriksens sterke støtte.

- Å ha valgene sammen er en utrolig styrke for kirka. Det vil gi kirken større legitimitet og kraft når en får et valg der alle som er innmeldt kan si sin mening. I kirkeforliket og debatten rundt det var diskusjonen på Stortinget i stor grad knyttet til demokrati og representativitet. For Ap er det avgjørende å opprettholde en bred folkekirke selv om staten ikke er inne, sier hun.

Innmeldt

Henriksen er Arbeiderpartiets talsperson i tros- og livssynssaker og er medlem av Stortingets familie- og kulturkomite.