Det skriver redaktørene i forordet til Heideggers Testamente, en ny antologi som griper fatt i debatten som har rast etter at De svarte heftene ble gitt ut. Dette var filosofen Martin Heideggers private notater, og da de første bindene så dagslys for fem år siden, slo det ned som en bombe.