Mens reiser har ført til mye stor kunst, har også poesi, film og malerier ført til reiser. Moderne turister vil ikke bare til sol og strand. Men hva vil vi ha?