Hva er det norske, egentlig? Eller det engelske? Hva særpreger et lands historie og folk?