Anmeldelse

I det midterste av Håkon Blekens tre malerier Triptych (1975) ser vi en korsfestet Kristus med avisutklipp og historiske fotografier som underlag. Mange av dem dokumenterer krigens grusomhet. Her transformeres Messias til noe vi ikke bare kan betrakte som ikon for et guddommelig offer eller stedfortreder for menneskelige synder: siden underlaget slår gjennom må vi også tenke over hvordan den korsfestede gjennomtrenges av historiske impulser, andre menneskers lidelseshistorie. Kristus-figuren frigjøres fra dogmet om frelse og gjennomlyses av all menneskelig pinsel.