«Borgerlønn» har vært diskutert lenge, men lite i Norge. Vi har bygd opp velferdsordninger som har gitt oss større sosial og økonomisk trygghet enn de aller fleste land. Nå er velferdsstaten under press. I tillegg til konsekvensene av en nyliberalistisk, globalisert økonomi, pustes arbeidsmarkedet også i nakken av en automatiseringsrevolusjon vi bare står ved begynnelsen av. Vi ser tegnene: økende økonomiske ulikheter, også i Norge, og framveksten av et «prekariat». Det vil si alle de som lever i en «prekær» virkelighet, uten den trygghet som et avtalefestet arbeidsliv har representert. Prekariatet utfordres stadig av en nedverdigende innstrammings- og kravsettingspolitikk i velferdsordningene.