Det er det lange opningsdiktet i debutanten Katrine Heibergs Det gule bladet, den svarte pupillen som gjer sterkast inntrykk på meg. Fleire av dikta som fylgjer, tek opp tema og bilete frå dette, varierer dei, og tilføyer nye trådar i ein vev som syner eit ungt menneske med mange spørsmål om fridom, fellesskap og einsemd, med meir.