Barns vilje er et mysterium. På den ene siden kan den være sterk og uten skygge av tvil, på den andre siden drevet av impulser og tilfeldigheter. Etter å ha lest Thomas Espeviks debutroman Hva ville Johannes gjort? tar jeg meg selv i å gruble over forholdet mellom tro og vilje. Tittelen refererer til What Would Jesus Do-armbåndene som var populære på 1990- og tidlig på 2000-tallet. I Espeviks roman begynner klassekameratene til fortelleren å lese J-en på armbåndet som «Johannes» i stedet for «Jesus».