Anmeldelse

Den amerikanske spelefilmen Miracles from Heaven har gått på norske kinoar ei vekes tid. Sjølv såg eg filmen i ein temmeleg glissen sal, men han fortener eit større publikum. Ikkje fordi filmen er genial eller feilfri, men fordi han lukkast i å skildre ein normal kristen familie i møte med ein uvanleg og alvorleg sjukdom.

Sjølv om bibelbølgja har rulla over oss dei seinare åra, med filmar som The Passion of the Christ, Noah, Exodus: Gods and kings, Risen og den ferske nyinnspelinga av Ben-Hur, er skildringa av kristne familiar på film framleis mangelvare. Eit problem med somme av filmane som siktar seg inn mot eit spesifikt kristent publikum, er den vekslande kvaliteten. Der det estetiske fundamentet sviktar, går det også utover det åndelege utbyttet, iallfall for somme av oss. Somme gonger er likevel historiene så sterke at det er fullt mogleg å lukke auga for visse visuelle og forteljartekniske breistar. Iblant kjem det også overraskande solstreif inn frå sida, som den vakre, om enn noko sentimentale Blindside, med Sandra Bullock i ­hovudrolla.

KOMMENTAR: Jesus og Snåsamannen er straks klare for norske teaterscener. Det speglar eit samfunn i endring.

Himmelbesøk