For å være på den redelige siden, må jeg komme med en innrømmelse: Natta syng sine songar av Jon Fosse er et stykke jeg i utgangspunktet stiller meg spørrende til, uavhengig av oppsetning.