«Guds ord räcker – evangelisk tro kontra romersk-katolsk» er tittelen på en bok utgitt av Areopagos, som er en underavdeling av Livets Ords Förlag. Anders Gerdmar er dosent ved Uppsala universitet og grunnlegger av den karismatiske Skandinavisk teologisk högskola.