Anmeldelse

Anmeldt av Jorunn Økland

Islamsk humanisme er en antologi som viser hvordan islam lar seg forene med moderne menneskerettigheter og norsk kultur i dag. Bokens største styrke - og dens svakhet - er at den framtrer som en «stuntbok» om et brennende tema: skrevet av framtredende, skriftsterke, norske samfunnsdebattanter, men med lite arbeid lagt i innledning, innramming og refleksjon over prosjektet. «Forord» og «leserveiledning» er korte og usignerte.

Rettigheter, heller enn humanisme i bredere filosofisk, religiøs og kulturell forstand, er temaet – i tillegg til islam – som binder boken pent sammen. Etter de innledende sidene følger en rekke svært interessante kapitler som går rett inn i aktuelle debatter. Forfattere er Ali Chisti, Farhan Shah, Lena Larsen, Shoaib Sultan, Mohamed Abdi, Ellen Reiss, Nora Eggen, Umar Ashraf og Linda Noor.

Hengende i lufta