I 2017 var det også her i landet stor feiring av 500-årsjubiléet for den lutherske reforma­sjonen. Etter det NTB kunne melda, og som mellom­ anna vart prenta i Dagen, var det den 31. oktober 1517 at Martin Luther hamra sine 95 tesar på slottskyrkjedøra i Wittenberg.