Skit, grums og slagg følger enhver levende ­organisme. Livene vi lever produserer daglig urenheter og avfall. Men det er først når det hoper seg opp at det blir lagt merke til. Vanligvis blir det ryddet opp, fjernet, glattet over.