Det er sjeldent å besøke
et museum der folk er så stille. Hvis man i det hele tatt kan kalle
det nye 22. juli-senteret for et museum. Det er mer en rekonstruksjon av en hendelse, framstilt saklig og sobert, og derfor så utrolig sterkt.