Jentoft kan åpne dører inn til områder, konflikter og historier vi vet lite om, og hans Finland 1918 er et glitrende eksempel på det. Finland var en del av Sverige, men ble innlemmet i Russland. Likevel ble landet Suomi aldri integrert hverken i tsarens eller bolsjevikenes rike.