Lunde beskriver og analyserer godt ulike tendenser i vårt globale samfunn, tendenser som fører til at mennesker får sin verdi nedgradert på grunn av kjønn, rase, alvorlig sykdom, ulike diagnoser, legning eller tro. Via åtte tematiske grep anfører han dystopiske fremtidsutsikter på menneskehetens vegne, for menneskeverdet er under sterkt press. Jentebarn er uønsket i India, menneskehandel og tvangsarbeid øker, eutanasi er på frammarsj og det fødes stadig færre barn med Downs. Samtidig slår Lunde fast at menneske­heten ­aldri noen gang tidligere har hatt bedre forutsetninger for å sørge for likeverd og menneskerettigheter til alle. Dette er et tankekors, og Lunde reflekterer godt rundt denne dissonansen. Lunde drar opp eksempel etter eksempel på sortering og dehumanisering i verden i dag.