Det er mørkt i rommet, vi kan skimte noe som ligner på store bruddstykker av lavastein. Med ett rettes lyset mot et punkt høyt over oss, og vi ser en astronaut som med langsomme, vektløse bevegelser svever ned. Når scenebildet fylles av komponist Sjur Miljeteigs sfæriske klangflater, innlemmes vi umiddelbart i en annen verden. Vi befinner oss i en fjern utkant av universet, nærmere bestemt på planeten «Solaris».