Hva skjer med synet på – og språket for – tilgivelse fra middelalderen til etter reformasjonen, på Shakespeares tid? Dette er et av spørsmålene Sarah Beckwith undersøker i boka Shakespeare and the Grammar of Forgiveness. Videre skriver hun om hvordan Shakespeare tilnærmer seg temaer som tilgivelse og forsoning.