Det handler om mennesket. Det vil si: Hva er et menneske, hvor går grensen mellom våre kropper, våre tanker og ny teknologi? Er vi mennesker dersom vi fjerner smerte, konflikt og sorg? Noen har spurt før, David for eksempel, som i åttende salme synger og spør: «Hva er da et menneske at du kommer ham i hu?»