Hvordan kan en åpne seg så det er mulig å nærme seg et annet menneske? Og kan en manipulere fram kjærlighet som i et kalkulert spill? I Forbruk i september skildrer Eline Lund Fjæren hvordan to mennesker blir tiltrukket av hverandre og stadig analyserer både seg selv og den andre for å forsøke å styre det sosiale spillet som preger et gryende bekjentskap, en potensiell forelskelse. For i romanen blir møtet med den andre til et møte med seg selv, sin egen selvframstilling og sitt eget behov for bekreftelse.