Jevnlig lages det filmer om unge mennesker som er fanget i rusavhengighet. Og om familiene rundt dem som fortvilet prøver å hjelpe. Avslutningsfilmen på Den norske filmfestivalen i Haugesund i fjor, med den talende tittelen Når jeg faller, er bare ett eksempel. Den handlet om Joachim som strever med å bli fri fra sitt heroinmisbruk. Drivkraften til å ville klare det forsterkes da han blir bedt om å ta vare på sin sju år gamle sønn, Lucas, fordi barnets mor må i fengsel.