Skrive dikt for born må vera svært vanskeleg når ein er vaksen. For det er ikkje slik at ein berre kan velja nokre enkle ord, og plassere dei på korte liner slik at dei blir lette å lesa og så vips har ein laga dikt for born.