Viljen til å sette søkelyset på den viktige historien er til å heie på. Vi følger en samisk familie fra vide vidder til inngjerdede områder, og en tilværelse som stadig føles mer klaustrofobisk. Med kolonialismens overgrep som bakteppe viser Nationaltheatrets nye husdramatiker, Kathrine Nedrejord, mange fine tilløp i teksten. Evnen til å sette konkrete, illustrerende bilder på den mørke forhistorien: Fra 1800-tallet til langt ut på 1900-tallet, ble samene sendt på turné rundt i verden med sine «kuriøse» livsrekvisitter. Urfolket på utstilling for nysgjerrige tilskuere.