Anmeldelse

Tre sentrale medarbeidere i Stavanger bispedømme - kulturrådgiver Ragnhild Halle, undervisningsrådgiver Gunn Heidi Dybdahl og trosopplæringsrådgiver Cecilie Bakkene Pedersen - har gått på oppdagelsesferd i bispedømmets kirker, og endt opp med å lage en praktfull bok som viser kirkerommenes muligheter til å formidle det hellige.

Det er en sanselig vandring der syn, lukt, hørsel og berøring spiller sammen. Og de har klart den store utfordringen det er å overføre inntrykkene til boksider og papir. Som leser får jeg selv lyst til å legge ut på en kirkevandring, for å oppleve hvordan arkitektur, kunst og funksjonalitet samspiller for å åpne sinnet for et møte med Gud.

Metodedel til inspirasjon

Det er ikke minst metodedelen - hvor kjedelig det enn kan høres ut - som løfter denne boken til en inspirasjonskilde til eget bruk. «Oppdag kirken din på ny» er overskriften. Og så går man skritt for skritt den enkelte kirke i møte. Først gjennom omgivelsene og historien. Så til inngang og kirkerom. Det fokuseres på vegger og tak, på inventar og kunst.