Hvem var Martin Luther? Det finnes mange svar. Få kirkehistoriske personer har fått så mange biografier. Og få er blitt gjenstand for så mange tolkninger. Historikeren Martin Schilling ga i 2012 ut en biografi som har gjenklang langt utover Tysklands fagteologiske grenser, og er oversatt til en rekke språk. Nå også til norsk. Det er en begivenhet.