Det er fascinerande å få kome bak kulissane til krigen i Syria, inn i romma der dei mange Youtube-videoane frå islamittiske terrorgrupper vert spela inn. Pål Salahadin Refsdals prosjekt med boka Martyrene er i så måte prisverdig. Boka er i tett slektskap med dokumentarfilmen Dugma – The button som Refsdal vann Amandaprisen for beste dokumentarfilm i 2016. Den gongen portretterte Refsdal eit knippe sjølvmordsbombarar, og fleire av desse får vi følge tett i boka òg. I seg sjølv er dette så interessant at boka bør lesast for å forstå dette uforståelege fenomenet.