Ørlandet, hvor Hannah Ryggen (1894–1970) bodde og arbeidet, er utrolig vakkert der det ligger en times tids båtreise utover i Trondheimsfjorden. Stedet ligger avsides, men avstanden fra store byer og fjerne land forhindrer ikke at to punkter på kartet kan få en intim forbindelse. Det er Ryggen selv et godt ­eksempel på: hun vevde inn samtidige ­begivenheter fra den store verden i sine tepper med stort enga­sjement. Der hun satt ved veven på den lille gården kom hele verden frem til henne gjennom ­nyhetssidene i avisene.