Mørke lar seg lett forveksle med dybde. Vi har en tendens til å ta ondskap for innsikt, smerte for sannhet, vold for virkelighet – ikke uten grunn: Disse sidene ved det menneskelige er vanskelig å vedkjenne seg, og har alltid vært forsøkt fortrengt. Når vi endelig våger å utforske ondskapen, kan det oppleves som at vi trenger inn i noe mer ekte.