At vår tid er overfylt av visuell info, er blitt gjentatt til det kjedsommelige av både undertegnede og andre. Så lenge mange overveldes i en slik grad at både oppmerksomhet og dømmekraft svekkes, er det likevel umulig å slippe problematikken. Dette tærer ikke bare på individet, det er et betydelig samfunnsproblem.