Anmeldelse

At vår tid er overfylt av visuell info, er blitt gjentatt til det kjedsommelige av både undertegnede og andre. Så lenge mange overveldes i en slik grad at både oppmerksomhet og dømmekraft svekkes, er det likevel umulig å slippe problematikken. Dette tærer ikke bare på individet, det er et betydelig samfunnsproblem.

Fra et slikt perspektiv kan utstillingen Troløse bilder betraktes som en verktøykasse: mulige modeller for hvordan vi betrakter verden med et skjerpet blikk.

Samfunnsnytte

Men det er ikke den kunsthistoriske vinklingen som er det mest spennende – hvordan bruken av reklame og andre tilsynelatende verdiløse bilder gjenbrukes i kunsten. «Appropriasjon», som det kalles. Heller ikke den litt selvfølgelige påpekningen av hvordan den digitale virkeligheten gjør det mulig å iscenesette seg selv på flere vis. Ja, ikke engang såkalt «post-internett-kunst» – forøvrig et håpløst begrep – er det mest verdifulle i Troløse bilder.