Allerede i forordet til boken «Besteforeldre en velsignelse for barnebarna» står det at besteforeldre er en Guds gave til barnebarna. Intet mindre. Det er så man kan bli svett. Besteforeldre flest ønsker å være til hjelp og glede for barnebarna, men å være en Guds gave, det blir nærmest overveldende. Men det er nettopp dette som er målet med boken fra ekteparet Waldemar: De ønsker å bidra til at besteforeldre skal bli trygge på sin rolle slik at de på en naturlig måte kan gi arven videre. I tillegg til denne bokens hoveddel, behandler de i andre del ulike utfordringer besteforeldre kan støte på og gir en rekke tips og ideer av mer praktisk karakter.