En ny bok, redigert av Årstein Justnes, som er førsteamanuensis i bibelvitenskap ved 
Universitetet i Agder, belyser ulike sider ved mindfulness og meditasjon sett i lys av en kristen tradisjon. Er dette noe en kristen kan være med på? Er det en 
sammenheng mellom mindfulness og kristen meditasjon? Eller­ er det kanskje en snikinnføring av buddhisme i den vestlige kultur?­