Hannah Arendt (1906–1975) er en av de fremste tenkerne de siste femti årene og mer aktuell enn noensinne. Grunnen er hennes evne til å bygge broer mellom filosofi og politikk – eller, enda mer presist, mellom individ og samfunn. Men også til å påpeke at enhver i prinsippet er i stand til å forandre verden, begynne på ny.