Hvem du er i søskenflokken kan avgjøre hvilke roller du tar senere i livet, heter det. I en tid preget av ideer om at vi skaper oss selv, og der all verdens digitale flater bidrar til å bekrefte det, spør flere familieromaner om individets plass i flokken, foreldres blikk og forventninger faktisk betyr noe.