Da jeg var gutt fantes det et tre utenfor huset til mine besteforeldre i Lier. I barken kunne jeg se et ansikt. En gammel mann med et uutgrunnelig smil. Siden har jeg ofte sett menneskelige trekk ved ting som ikke er menneskelige; i trær skyer og sprekker i asfalten.