Lara Jenkins skildrer 60-årsdagen til Lara Jenkins, en kvinne som kunne blitt en dyktig pianist hvis hun ikke i sin ungdom hadde hoppet av som elev hos en professor i Berlin.