Anmeldelse

Anmeldt av Freddy Fjellheim.

 

For de av Vårt Lands lesere som ikke er fortrolig med Henning Hagerups virke i norsk offentlighet, vil jeg henlede oppmerksomheten på et begrep som ikke brukes så ofte lenger, polyhistor. Enkelt forklart betyr dette ­greske ordet en person som er lærd innenfor flere områder, ­altså det motsatte av en fag­idiot. En kulturnasjon vil vite å bemerke og belønne slike personer, fordi de er like sjeldne som de er uunnværlige.

Hagerup har befunnet seg høyt og lavt innenfor den litterære ­institusjonen i et par manns­aldre, i et frodig elfenbenstårn med elevator og opptil flere kjelleretasjer, som kritikernes ­kritiker, forfatter, oversetter fra en rekke språk, bohem, tegne­serieentusiast, metafysiker, foreleser ved Universitetet og ikke minst som drivkraft i tidsskriftet Vagant.