Du kjenner kanskje igjen bilde på omslaget? Det gjengir delar av det kjente maleriet Medusas flåte som vart malt av Théodore Géricault i 1818. Nokre av oss hugsar Julian Barnes si elegante skildring av forholdet mellom dette maleriet som laga skandale i si tid og dei enno meir ubeskrivelege hendingane det var basert på. Men kven veit eigentleg noko særleg meir om kva som skjedde i etterkant av at den franske fregatten Medusa gjekk på grunn ved Afrikas vestkyst i juli 1816?