Anmeldelse

De siste årene har koptisk-ortodokse biskop Thomas fra El-Qussia i Egypt blitt en kjent skikkelse i et bredt spekter av Kristen-Norge. I Eyvind Skeies bok Biskop Thomas : I kjærlighetens sirkel bekreftes inntrykket av en felleskapsorientert, varm og tydelig person. Etter endt lesning skulle jeg allikevel ønske jeg hadde kommet tettere på biskopen og historien hans.

Lidelser

Koptiske kristne i Egypt er, som vi vet, alvorlig utsatt for terror og forfølgelse. Et slikt bakteppe gir tyngde til biskop Thomas’ hardt prøvde budskap om tilgivelse og kjærlighet. Biskopen snakker likevel lite om kopternes lidelser, men har et urokkelig fokus på det gode.

I et av avsnittene der den ­vanskelige situasjonen adresseres mest eksplisitt, er også «blikket mot kobberslangen» tydelig: «Da jeg så hvordan ­representantene fra IS drepte 21 kristne egyptere på stranden i Libya, gråt jeg ikke. Jeg var sterk og gledet meg over at disse ofrene holdt fast ved sin verdighet som troende i ­denne ­vanskelige situasjonen. Men da jeg hørte deres familier, med mødre og ektefeller, erklære at de ville tilgi, da gråt jeg.»