Anmeldelse

Øyvind Rimbereid er Norges dristigste poet. Hans diktbok Solaris korrigert (2004), der han skapte et hybrid fremtidsspråk, er allerede for en klassiker å regne. Dristigheten består i at han lager språkbrygg av dialekter, fortellinger og historisk-teknologisk kunnskap.

Lenins plassar
Vis

Lenis plassar leser jeg et stykke på vei som et dramatisk dikt. Så er da også referansene bl.a. til Peer Gynt tilstede på flere nivåer, og allerede på første side er det et hint om «fanden i nøtten». Uttrykket spiller på et av folkeeventyrene til Asbjørnsen & Moe, men ingen slegge er lenger tilgjengelig, kun en rusten tang. «Og hvordan skal vi tenke/ når tiden er lukket inne i en nøtt?», leser jeg. Det apokalyptiske temaet er dermed introdusert, og diktet igjennom skal den falske dikotomien «innenfor/utenfor» prege både innhold og form.

Sjelden lesning