Med Te Deum som et av temaene på årets Kirkemusikkfestival, er det duket for mektige opplevelser. Mens
åpningskonserten presenterte festivalkomponist Arvo Pärts Te Deum, var torsdagens hovedverk Anton Bruckners komposisjon ved samme navn. Kor og orkester fremførte også Haydns Harmoniemesse, med en hymne av Richard Strauss plassert i midten som en velkommen
variasjon i den ellers litt ensformige messen.