Litteratur kan gi en innsikt i menneskelig erfaring som vi ikke kan få på andre måter. Erfaring og hukommelse blir til i språket. «Skriva er att minnas. Minnas er ibland också att älska», sier den svenske forfatteren Agneta Pleijel når hun med følelsene som kompass ser seg tilbake for å forstå og sette sammen tiden fra hun er tjue til hun er førti år.