Magnus Malm hamrer løs på den vanhellige treenigheten av ytterliggående karismatiske menigheter, tilstivnede folkekirker og New Public Management. Han beskriver en kirke der det åndelige livet er blitt adskilt fra virksomheten som drives.