Det handler om liv som gror, trangen til å gripe mysteriet og et malerisk ønske om å være med på den «skapelsen» som ligger gjemt i jorda akkurat nå og som er i ferd med å sprenge seg ut. Kai Fjell er poenget, maleren som fremfor noen i norsk kunst har tolket sinnets sarte bestandighet når vi ikke kobler oss fra det store kretsløpet: Liv, forgjengelighet, jord, luft og ild. Det er en svær «fortelling» som åpner seg for oss fra veggene på Blaa
farveværket – fra nå, og til langt utpå høsten.