Et av kjennetegnene ved høy alder er at man ikke går rundt grøten lenger. Siden det ikke er noen tid å miste går man rett til saken­ selv. I sine siste to utstillinger går Håkon Bleken, som er blitt 91, fryktløst til kjernen av hva ting handler om: Død, aldring, samt kjærlighetens og historiens krefter­ som romsterer der nede under samtidens og hverdags­livets overflate.