Symbolsk nok er barnehagens seksårsgruppe som spikker og syr sine egne kjepphester, et gjennomgående tema i Margreth Olins nyeste film Barndom. Filmskaperen har i forkant vært tydelig på hvorfor hun har laget denne filmen: Hun ønsker å påvirke politikerne. Barndom er et kampskrift til forsvar for barns frie lek.