Cesilie Holck har sida debuten Norg (2009) gjort seg bemerka med en skamløs og fabulerende innstilling til skjønnlitteraturen. Sjøl om alvoret stundom har murra bakom de mange tekstlige blødmer og språkbevisste påfunn, har forfatteren hele tida utvist en befriende vilje til letthet: Det er da for pokker ikke så nøye!